Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

SAPO Desportu TL

Seg | 05.01.15

Barcelona lakon no falla primeiru lugár

SAPO TL


 


Ekipa katalaun lakon (1-0) hosi Real Sociedad.


Foto: EPA/JAVIER ETXEZARRETA


 


Jogadór sira hosi Real Sociedad selebra golu bainhira hasoru Barcelona


FC Barcelona ohin lakon oportunidade hodi ultrapasa Real Madrid ne’ebé komandu hosi Liga española futeból, hodi lakon ho Real Sociedad, 1-0.


 


Iha posibilidade hodi asumi lideransa kampeonatu españól, hafoin Real Madrid lakon ohin dadeer ho Valência 2-1, Luis Enrique foti desizaun hodi halo inovasaun, la hatama Lionel Messi no Neymar, desizaun ida ne’ebé halo adeptu “barça” nian la fiar aan.


 


Aposta arriskada hosi tékniku ‘kulé’ halo duni,  hafoin Real Sociedad foti sorte, hodi halo autogolu hodi Jordi Alba, nune’e hodi inaugura markadór iha minutu rua.Laiha argumentu atu hakat liu ‘muralla’ halo hosi ekipa basca, Luis Enrique tenke ba ‘suspeitu kostume’, hodi hatama Messi ba kampo, bainhira jogu hahú segunda parte nian, no Neymar, iha minutu 58.


 


Maibé laih kriativu atakante katalaun konsege organiza defeza Real Sociedad ho di’ak, lidera irrepreensível guarda-redes Rulli.


 


Ho derrota ne’e, hasoru ekipa ne’ebé komandu hosi David Moyes, molok jogu ba dala 17 ne’ebé okupa pozisaun 16 hosi tabela klasifikativa, FC Barcelona lakon oportunidade osan mean, remata ronda ho diferensa pontual hanesan ba ninia arkirrival.


 


Real Madrid kontinua lidera “La Liga”, ho pontu 39, liu pontu ida hosi ‘Barça’ no Atlético de Madrid, ne’ebé sei hala’o tán jogu ida.


 


SAPO TL ho SAPO Desporto