Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

14.07.15

Fábio Capello la'ós ona selesionadór Rúsia nian

SAPO TL
Iha kualifikasaun ba Euro2016, Rúsia okupa daudaun fatin datoluk iha GRupu G, iha pontu ualu hosi Áustria ho pontu haat hosi Suésia.   Federasaun Futeból Rúsia nian fó sai ona iha loron-tersa, liuhosi komunikadu, demisaun hosi italianu Fabio Capello hosi kargu selesionadór nian nebe nia okupa hahú tinan 2012. "Federasaun Futeból Rúsia nian ho treinadór (...)