Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

04.09.15

José Mourinho tama iha livru rekord Guinness nian

SAPO TL
Buat hotu iha relasaun ho rekord sira nebe treinadór ne'e hetan. EPA@ Peter Powell   Treinadór portugés José Mourinho, ho tinan 52, iha loron-sesta ne'e tama iha livru Guinness nian, tanba simu ona sertifikadu sira hosi rekord nian nebe estabelese durante nia kareira.   "Di'ak tebes tanba sira fó ona mai hau prémiu sira hodi bele tau iha ha'u nia (...)