Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

09.06.15

Pugilista Henrique Pereira manan 1ͣ medalla ba Timor-Leste iha Southeast Asian (SEA) Games

SAPO TL
Pugilista Henrique Borges Pereira konsege manan ona medalla bronze dahuluk ba Timór, ba kategoria pezu meiu-médiu, iha Southeast Asian (SEA) Games ne’ebé hala’o iha Singapura. Foto: @trips   Ho manan medalla ne’e, nasaun 11 ne’ebé partisipa iha edisaun SEA Games ba dala rua nulu resin-ualu (28ª), sei sa’e hotu ba pódio edisaun tinan ne’e nian, ho (...)